Welkom bij de testomgeving van de Risicotoolbox bodem

Let op: Dit betreft een testversie. De uitkomsten van de berekening zijn niet geschikt als grond voor besluitvorming. Ook is er geen garantie dat in deze omgeving aangemaakte dossiers overgaan naar de actuele versie.

U bent nu in de testomgeving van de Risicotoolbox bodem aangekomen. Deze testomgeving is beschikbaar gemaakt om voorafgaand aan het in werking komen van de Omgevingswet ervaring op te kunnen doen met het bodeminstrumentarium. Op dit moment zijn de volgende nieuwe modules beschikbaar in de testomgeving:
Naast deze nieuwe modules zullen de bestaande modules onder het overgangsrecht ook beschikbaar blijven. Voor een volledige overzicht van beschikbare modules ga naar Beoordelen en toetsen.

Nieuw: Wegwijzer Risicotoolbox bodem

Gebruik nu de nieuwe wegwijzer om aan de hand van een tweetal vragen snel bij de juiste module voor uw vraag te komen.


Ontwikkeling van de Risicotoolbox bodem

Gedurende de komende maanden zullen er updates uitgevoerd worden aan diverse modules in de testomgeving van de Risicotoolbox bodem. Met deze updates worden bestaande modules verbeterd en nieuwe modules aangekoppeld en zullen de referenties naar wetteksten worden aangepast en aangebracht. Het zal daarom voorkomen dat teksten op pagina's buiten de modules in bovenstaande lijst nog oude teksten en verwijzingen bevatten. Andere bestaande modules worden niet aangepast, maar geconsolideerd zodat ze blijvend toegepast kunnen worden.


De Risicotoobox bodem voorafgaand aan de omgevingswet

De Risicotoolbox bodem bevat een module voor gebruik binnen het generieke spoor en binnen het gebiedsspecifieke spoor van het Besluit bodemkwaliteit. In deze module kunnen decentrale bevoegde gezagen (met name gemeenten) normen vastleggen voor de toepassing van grond en bagger.
Gebruikers die zich geregistreerd hebben kunnen direct aan de slag met de modules "gevolgen Lokale Maximale Waarden" en "gevolgen Actuele Bodemkwaliteit". Registratie als gebruiker van de Risicotoolbox is gratis. Na registratie ontvangt u een email met daarin een activeringslink.

Emailadres (=gebruikersnaam) gewijzigd? Geef het door!

Als gebruiker van de Risicotoolbox bodem en/of Sanscrit logt u in met uw emailadres. Met dit emailadres houdt u toegang tot uw berekeningen. Wijzigingen in uw emailadres kunt u doorgeven aan de helpdesk. Ook voor het overdragen van uw gegevens aan een collega, bijvoorbeeld in geval van een andere baan, kunt u bij de helpdesk terecht.

Nieuws

Meer nieuws