Over RisicotoolboxBodem.nl

De risicotoolbox wordt in opdracht van het ministerie van IenM gebouwd en onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met Bodem+. De helpdesk voor de Risicotoolbox wordt verzorgd door Bodem+.
logo RIVM
logo bodem+
logo ministerie Infrastructuur en Waterstaat