Versiehistorie van de verschillende modules in de Risicotoolbox bodem

Op deze pagina kunt u de aanpassingen die door de jaren heen gemaakt zijn aan de Risicotoolbox bodem bekijken. Voor de Risicotoolbox bodem wordt op 2 manieren een versiehistorie bijgehouden.

De wijzigingen aan modules zijn wijzigingen aan de layout of berekeningen van de verschillende modules in de toolbox. Niet iedere wijziging heeft invloed op de uitkomst van de berekening.
De wijzigingen aan rapportage houden wijzigingen bij aan de uitdraai van de verschillende modules.

U kunt per module de versiehistorie opzoeken door middel van het dropdownmenu. U kunt dan zien welke wijzigingen er in het verleden zijn gedaan aan betreffende module.

Opbouw versienummer

De versienummers van de verschillende modules zijn van oudsher op verschillende manieren opgebouwd. Vanaf 2024 gebruiken we een uniforme manier om toekomstige wijzigingen in de nummers bij te houden. Hierbij geeft de positie van het gewijzigde getal (digit) weer wat de impact van de wijziging is. Een versienummer van een module is als volgt opgebouwd:

Versienummer:
a.x.y.z


Waarbij de getallen (digits) het volgende betekenen:

DigitBeschrijving
a Hoofdversie van het model (vaak 1 of 2)
x Grote functionele wijziging (betreft proactieve wijzigingen aan het model die de uitkomsten beïnvloeden). Dit nummer vormt samen met a de functionele versie van het model.
y Wijzigingen aan de module die de uitkomsten van de berekeningen niet beïnvloeden (bijvoorbeeld wijzigingen aan de layout of correctie van spelfouten)
z Bug-fixes. Deze (reactieve) wijzigingen hebben wel invloed op de berekeningen maar worden gereserveerd om fouten recht te zetten. Met dit nummer worden wijzigingen bijgehouden die de werking van het model 'as intended' maken onder versie a.x...


Kies een module:


Versiehistorie modules

Kies een module uit de lijst

Versiehistorie rapportage

Kies een module uit de lijst