Welkom bij de Module diffuus lood

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van jonge kinderen. Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van de loodconcentraties in de bodem, maar vooral van het bodemgebruik en de mate van contact met de bodem. Deze module stelt u in staat om voor gebieden met diffuse loodverontreinigingen:

  • Inzicht te krijgen in de blootstelling;
  • Te bepalen wat de bijdrage van individuele zones is aan de totale blootstelling in het gebied;
  • Wat het effect is van maatregelen: voorlichting, gebruiksadviezen en/of sanering van bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen op de blootstelling aan bodemlood.
Op basis van deze beoordeling worden zogenaamde ‘aandachtsplekken’ geïdentificeerd. Dit zijn de plaatsen die intensief door kinderen worden gebruikt in combinatie met aanwezige loodverontreiniging. Saneren blijkt in de praktijk vaak niet mogelijk. Ook andere maatregelen kunnen bijdragen aan een vermindering van de blootstelling aan lood in de bodem. De module rekent ook het geschatte effect van maatregelen door.

Ga naar de Module diffuus lood