Welkom bij Sanscrit

Met dit beslissingsondersteunende systeem wordt de spoedeisendheid van saneren van ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld. De Circulaire bodemsanering legt vast hoe dit in zijn werk gaat.

Aan de slag met Sanscrit

Deze versie van het programma Sanscrit werkt volledig online. De applicatie is voor iedereen toegankelijk met een account voor de RisicotoolboxBodem. Nog geen gratis account? Ga dan naar aanmelden om in enkele minuten een account aan te maken.

Nieuw: handelingsperspectieven ecologische risicobeoordeling

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan risico’s voor het ecosysteem met zich meebrengen. Als deze risico’s als onaanvaardbaar worden beoordeeld, zal actie ondernomen moeten worden. In het geval van ecologische risico’s zijn er vaak meerdere mogelijkheden om de risico’s weg te nemen of te reduceren. Het onderdeel handelingsperspectieven beschrijft welke maatregelen er zijn en wanneer ze toegepast kunnen worden binnen de ecologische risicobeoordeling.

Aan de slag