Welkom bij VolaSoil

Het VOLASOIL model berekent de binnenluchtconcentratie in gebouwen op een locatie waar sprake is van een ernstige bodem- of grondwater verontreiniging met vluchtige verontreingingen. De berekende binnenluchtconcentratie wordt vergeleken met de TCL.

Aan de slag met VolaSoil

Deze versie van het programma VolaSoil werkt volledig online. De applicatie is voor iedereen toegankelijk met een account voor de RisicotoolboxBodem. Nog geen gratis account? Ga dan naar aanmelden om in enkele minuten een account aan te maken.

Ga naar VolaSoil