Toelichting Maatschappelijke Afweging

De Toelichting Maatschappelijke Afweging is een hulpmiddel voor bevoegde overheden, adviesbureaus en stakeholders die te maken hebben met verontreinigde locaties waar onaanvaardbare ecologische risico’s vastgesteld zijn (vaak als uitkomst van stap 2 van Sanscrit). Onaanvaardbare ecologische risico’s treden op als de bodemverontreinigende stoffen in relatie tot de ecologische waarde van de locatie bepaalde criteria voor de toxische druk en aangetast bodemoppervlak overschrijden.

De Toelichting Maatschappelijke Afweging biedt u:
  • een leidraad voor de opzet van uw eigen gestructureerde maatschappelijke afweging;
  • een overzicht van overwegingen voor een maatschappelijke afweging;
  • handvatten bij het samenstellen van de overleggroep;
  • duiding van de rollen en verantwoordelijkheden van de overleggroep;
  • voorbeelden die laten zien dat een maatschappelijke afweging oplossingen biedt.

Achtergrond

Sinds april 2012 heeft het bevoegd gezag de ruimte om in stap 3 van het Saneringscriterium voor ecologische risicobeoordeling te kiezen voor een maatschappelijke afweging. Deze maatschappelijke afweging dient antwoord te geven op twee vragen:

  • Is het zinvol om verder locatiespecifiek onderzoek uit te voeren? of het is zonder dat al mogelijk om tot een beslissing te komen?
  • Is er wel of geen noodzaak voor sanerings- en/of beheersmaatregelen voor de locatie?

Aan de slag

De Toelichting Maatschappelijke Afweging bestaat uit drie hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Een uitgebreiding inleiding en toelichting op het gebruik van de maatschappelijke afweging
Hoofdstuk 2: Het proces van de maatschappelijke afweging
Hoofdstuk 3: De overwegingen die een rol kunnen spelen bij de maatschappelijke afweging
Casussen: Voorbeelden van locaties waar een maatschappelijke afweging heeft plaatsgevonden

Uiteraard kunt u ook de volledige tekst van de Toelichting Maatschappelijke Afweging bekijken.
Hebt u zelf voorbeelden van een afgeronde Maatschappelijke Afweging, die u wilt delen, dan kan dat via deze site. Neemt u hiervoor contact op met helpdesk.
Voor vragen en opmerkingen over de maatschappelijke afweging kunt contact opnemen met Miranda Mesman